Blog

Křižák, misionář nebo poustevník?

Tentokrát zde mám, spíše než nějaké doporučení, pouze zamyšlení nad různými obchodně/marketingovými styly a strategiemi, které se týkají jak samotných firem, tak jejich obchodníků. Navazuji tím opět zlehka na článek o tom, zda firma potřebuje či nepotřebuje nové a lepší obchodníky, kde jsem se právě obchodně-marketingový styl uvedl jako jednu…

Tentokrát bych se rád podělil o pohled či názor, se kterým jsem se setkal před několika lety při spolupráci s Peterem Schmitzem. Už tehdy mne tento pohled zaujal a dle mého názoru je velmi relevantní i v mnohem širším pohledu než s jakým jsem jej využíval dříve. Jedná se zcela…

V předchozím článku jsem rozebíral můj pohled na příčíny toho, že odpověď na otázku v nadpisu je jednou z nejtěžších, se kterou se musí obchodník či majitel/ředitel firmy vypořádat. A nyní se dostávám k otázce číslo 2, kterou jsem si položil, tedy „Co s tím?“ Řešení zcela jistě není jednoduché,…

Tentokrát bych rád zabrousil k tématu, které jsem v článku „Potřebujeme prostě nového (dobrého) obchodníka“ zmínil jako jednu z příčin toho, že ve firmě nefunguje obchod jak by měl – totiž k samotné podstatě a smyslu firmy (pro účely tohoto článku neberu v potaz firmy, jejichž jediným smyslem je levně…